Leveringsvoorwaarden

Totstandkoming Overeenkomst met Cadde Marina

a. De dienst die Cadde Marina verleent bestaat uit het distribueren van Tickets. Een Ticket is niets meer dan een recht tot toegang, in dit geval toegang tot een Evenement van de Organisator. Met de aankoop van een Ticket komen er daardoor twee overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen Koper en Cadde Marina en een overeenkomst tussen Koper en de Organisator van het Evenement waarvoor Koper een recht tot toegang heeft gekocht.

b. De overeenkomst die tussen Cadde Marina en Koper tot stand komt ziet op het bestel- en leveringsproces van het Ticket.

c. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar Account. Cadde Marina zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.

d. De door Cadde Marina opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Cadde Marina schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

e. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.

f. Met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische Tickets te bestellen, wordt de verkoop van Tickets te versturen per post via de website of het callcenter 8 tot 10 dagen voor de datum van het Evenement gestaakt om Cadde Marina de gelegenheid te geven de Tickets nog per post te versturen.

Bekijk ook onze algemene voorwaarden

Translate