HUISREGELS

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Cadde Marina die verband houden met deze huisregels, moeten direct worden opgevolgd. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen.
 • Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.
 • Agressie, ongewenste intimiteiten of hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd.
 • Voor uw en onze veiligheid maakt Cadde Marina gebruik van beveiligingscamera’s met bandopnamen. Iedereen die Cadde Marina bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen als bewijs gebruikt worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Tijdens evenementen in Cadde Marina worden foto’s en video’s gemaakt die gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Bij het betreden van Cadde Marina gaat u hier stilzwijgend mee akkoord.
 • Het kan zijn dat er gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Hou je bij een controle aan de aanwijzingen van onze medewerkers.
 • In Cadde Marina geldt een rookverbod.
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee naar binnen te nemen in de zaal.
 • Gevonden voorwerpen kunnen bij de bar ingeleverd worden.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou in bewaring gegeven of de door jou onbeheerd gelaten eigendommen.
 • Bij overtredingen en misdrijven wordt de politie altijd ingeschakeld.

 

Het is in Cadde Marina niet toegestaan om

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Film- en/of foto-opnamen te maken voor commerciële doeleinden, welke niet bekend zijn bij de bedrijfsleiding.
 • Wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.

 

De toegang kan u geweigerd worden wanneer u

 • Zichtbaar aangeschoten of dronken bent.
 • Niet in bezit bent van een geldig ID-bewijs.
 • Het maximum aantal bezoekers bereikt is.

 

Bij niet naleven van onze huisregels

 • Heeft de directie van Cadde Marina te allen tijde het recht om u de toegang tot Cadde Marina te ontzeggen.
 • Bij ontstane schade wordt deze verhaald op de veroorzaker.
Translate